1078 publikacji

szukaj tylko w: userach, wszystkie, doniesienia, publikacje, komentarze w elementach, posty na stronach, załączniki

14.07.2016

Glikemia matki a funkcje poznawcze dziecka po latach

W "Diabetes Care" opublikowano wyniki prospektywnego badania EPICOM oceniającego długoterminowe skutki hiperglikemii wewnątrzmacicznej u płodu i jej wpływ na funkcje poznawcze dzieci kobiet z cukrzycą typu 1. Wewnątrzmaciczne narażenie płodu na wahania glikemii u matki może mieć negatywne skutki na rozwój ośrodkowego układu mózgowego u dziecka.

08.07.2016

Przemoc wobec ciężarnej a powikłania okołoporodowe

Przemoc rodzinna jest szczególnie niebezpieczna wobec kobiety ciężarnej. Wcześniejsze metaanalizy sugerowały, że istnieje związek miedzy przemocą w rodzinie a powikłaniami okołoporodowymi, a wiele dużych badań wskazywało na potrzebę pogłębienia tego tematu.

sortuj wg: daty / tytułu

Komentarze