Użycie trójwymiarowego rezonansu magnetycznego do ilościowego pomiaru gęstości piersi, pozwala uwidocznić jej redukcję w zdrowej piersi u pacjentek poddawanych chemioterapii neoadjuwantowej. Konieczne są jednak dalsze badania, które pomogą dokład...