Na łamach internetowego wydania European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology pojawiły się wyniki prospektywnego, obserwacyjnego badania, którego celem była ocena czy stężenie kwasu mlekowego w płynie owodniowym w połącz...