Na łamach najnowszego wydania Obstetrics & Gynecology pojawiły się wyniki mataanalizy, której celem było ocenienie wpływu małych dawek aspiryny przyjmowanych w wczesnym okresie ciąży na ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego i wewnątrzmaci...