Na łamach Clinical Ovarian Cancer pojawiły się wyniki badania, którego celem było zidentyfikowanie czynników związanych z dłuższym czasem przeżycia u pacjentek z opornym na leczenie związkami platyny rakiem jajnika poddanych drugo liniowej chemio...