Na łamach najnowszego wydania Obstetrics and Gynecology pojawiły się wyniki badania, którego celem była ocena czy ryzyko nawrotu stanu przedrzucawkowego może być związane ze zmianami wskaźnika masy ciała pomiędzy ciążami. Autorzy badania przepro...