Na łamach pisma Obstetrics and Gynecology ukazały się wyniki randomizowanego badania kontrolnego z podwójnie ślepą próbą, którego celem była ocena skuteczności dwóch metod terapii wulwodynii, czyli przewlekłego zespołu bólowego zewnętrznych narząd...