Na łamach pisma Obstetrics and Gynecology ukazało się prospektywne badanie, którego celem było prześledzenie naturalnego przebiegu śródbłonkowej neoplazji drugiego stopnia (CIN2) u młodych dziewcząt i dorosłych kobiet oraz ocena biologicznych i b...