Metadon jest rekomendowany jako terapia substytucyjna w leczeniu uzależnienia od opioidów podczas ciąży. Jednakże przedporodowa ekspozycja na metadon związana jest z wystąpieniem zespołu abstynencyjnego u noworodków charakteryzującego się nadwraż...