Pegylowana liposomalna doksorubicyna i bewacizumab są aktywnymi lekami w leczeniu przerzutowego raka piersi. Na łamach Annals of Oncology opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania, którego celem było ocenienie toksyczności i skuteczności leczen...