Pomimo licznych prób, dotychczas nie znaleziono jeszcze żadnego obiektywnego badania laboratoryjnego pozwalającego zdiagnozować endometriozę. Naukowcy z uniwersytetu w Sidney przeprowadzili szerokie badanie przesiewowe substancji znajdujących się ...