Stan przedrzucawkowy jest poważnym schorzeniem dotykającym 2-8% ciężarnych. Poza zagrożeniem, jakie stan przedrzucawkowy stanowi dla matki, schorzenie to wpływa na środowisko wewnątrzmaciczne, równowagę hormonalną oraz transport substancji przez ł...