Zrozumienie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój i progresję nowotworów oraz opracowanie terapii celowanych molekularnie spowodowało całkowitą zmianę podejścia do leczenia nowotworów. Spośród wielu czynników wymienianych jako poten...