Trisomia chromosomu 21 powodująca zespół Downa jest najczęściej obserwowaną aneuploidią u żywych noworodków (średnia częstość występowania 1 na 800 porodów). Ryzyko powstania tego zaburzenia dramatycznie rośnie z wiekiem matki osiągając częstość 1...