Większość badań służących ocenie skuteczności chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykorzystuje obiektywne czynniki pomiaru skuteczności zabiegu, takie jak np. wynik testu kaszlowego. Czasem jednak obiektywna ocena skuteczności o...