Wyniki przeprowadzonych randomizowanych badań klinicznych oraz badań obserwacyjnych pokazują, iż gorączka okołoporodowa dotyczy około 15-20% kobiet, u których wykonano znieczulenie zewnątrzoponowe. Do tej pory nie poznano jednak mechanizmu, który ...