Nie ustalono dotychczas optymalnej metody aborcji w drugim trymestrze ciąży dopuszczanej ze względu na ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu bądź jego wewnątrzmaciczne obumarcie. Na całym świecie większą popularnością cieszy się metoda indukcji...