Od dawna znany jest związek pomiędzy spożywaniem ryb a zmniejszeniem ryzyka występowania porodów przedwczesnych oraz wzrostem długości trwania ciąży. Niestety, większość badania dotyczących tego problemu przeprowadzona została w nieselekcjonowanej...