Uderzenia gorąca są częstym objawem wypadowym u kobiet po menopauzie oraz w grupie chorych leczonych terapiami hormonalnymi z powodu raka piersi. Objawy te poważnie obniżają jakość życia tych pacjentek. Istnieją przesłanki wskazujące, że lignany, ...