Stosowanie urządzeń wewnątrzmacicznych (intrauterine devices, IUD) zapewnia bardzo skuteczną, odwracalną oraz długoterminową antykoncepcję. Są one odpowiednie dla wielu kobiet, również po aspiracji treści macicznej ze względu na poronienie w pierw...