Odmienna interpretacja przepisów przez lekarzy, Minister Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia przysparza kolejnych kłopotów. Chodzi o spór dotyczący deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki przez pacjentów. NFZ skreśla z list w przychodniach pacjen...