Flukonazol jest popularnym lekiem stosowanym w terapii i profilaktyce zakażeń grzybiczych. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała ostrzeżenie o zagrożeniu wystąpieniem wad płodu u kobiet przewlekle stosujących duże dawki fluko...