Dietylstilbestrol (DES) jest lekiem, który był w przeszłości podawany kobietom w celu zapobiegania poronień oraz porodów przedwczesnych. Szacuje się, że w latach 1938-1971 w Stanach Zjednoczony od 5 do 10 mln. osób (kobiet i ich dzieci) było podda...