Wyniki doświadczeń naukowców z Mayo Clinic sugerują, że terapia estrogenowa może zapobiegać występowaniu udarów u kobiet na początku okresu menopauzy. Ich odkrycie stanowi wyzwanie dla konwencjonalnego podejścia, iż estogen jest czynnikiem ryzyka ...