W grudniu 2011 r. w Ministerstwie Zdrowia zostanie złożony przez Polską Koalicję na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, program profilaktyki RSM Polska. Koalicja została powołana przez ponad pięćdziesięciu partnerów społecznych: organizacji pozar...