Ponad 35 lat temu przeprowadzono pierwsze podwójnie zaślepione randomizowane badanie kliniczne obejmujące obserwacją ponad 4000 pacjentów leczonych operacyjnie, które potwierdziło, że stosowanie heparyny w okresie okołooperacyjnie znacznie zmniejs...