Powszechne stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej pozwala na skuteczne kontrolowanie liczby narodzin. Rozsądne planowanie rodziny jest ważnym elementem uniknięcia nieplanowanych ciąż i, co często za tym idzie, poprawy statusu socjoekonomicz...