Dłuższy okres czynności jajników jest znanym czynnikiem rozwoju nowotworów złośliwych tego narządu. U podłoża tego procesu mogą leżeć zarówno wahania stężeń niektórych hormonów płciowych jak również sam proces jajeczkowania. Podczas stymulacji jaj...