Pokrwotoczne poszerzenie układu komorowego OUN (posthaemorrhagic ventricular dilatation – PHVD) jest najbardziej bezpośrednim powikłaniem krwawienia dokomorowego po porodzie przedwczesnym. Jest ono związane z mnogimi zakrzepami, które upośledzają ...