Firma Pfizer ogłosiła, że na rynku amerykańskim znalazła się partia leków antykoncepcyjnych o zmniejszonych stężeniach substancji aktywnych. Pomyłka naraża pacjentki stosujące preparat na ryzyko niechcianej ciąży. Lo/Ovral-28 (norgestrel i etynylo...