Częstym powikłaniem u kobiet w ciąży są zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Tak, jak w przypadku populacji ogólnej obserwuje się stały wzrost odsetka kobiet, u których są one wykrywane. Prowadzi się coraz więcej szczegółowych badania nad tą grup...