15 lutego 2012 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Przejrzystości, która zastąpiła Radę Konsultacyjną w Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) i opiniuje wnioski refundacyjne złożone przez resort zdrowia. Podjęte decyzje umożliwią objęcie r...