Sepsa, czyli zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej powstały w odpowiedzi na zakażenie stanowi zagrożenie dla życia we wszystkich grupach pacjentów. Szczególnie narażone na sepsę, z powodu fizjologicznych zmian w układzie immunologicznym, są kob...