Zrosty otrzewnowe są częstym problemem chirurgii – dotyczą od 67 do ponad 90 proc. chorych poddawanych operacjom brzusznym. Są one związane ze znaczącym pogorszeniem jakości życia i mogą być przyczyną przewlekłego bólu brzucha, niedrożności ...