Relacja z XXXVII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie Salus aegroti suprema lex (zdrowie chorego najwyższym prawem) czy voluntas aegroti suprema lex est (wola chorego prawem najwyższym)? Czy są sytuacje, w których lekarz może zignor...