Olaparib jest eksperymentalnym inhibitorem polimerazy PARP, wykazującym obiecujące działanie terapeutyczne w przypadku raka jajnika z i bez mutacji w zakresie receptorów BRCA1 i BRCA2. Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki ...