W przypadku niewielkich guzów piersi obok mastektomii radykalnej (MRM, modified radical mastectomy) dopuszczalną metodą leczenia jest terapia oszczędzająca (BCT, breast-conserving therapy), w wyniku której nie dochodzi do całkowitego usunięcia gru...