Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od maja 2012 roku. W wykazie pojawiło się 246 nowych leków oraz 2 substancje do tej pory nierefundowane. Są także zmiany cenowe. Dwie nowe substan...