Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administation) na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo stosowania leków zarejestrowanych w USA. Jednym z narzędzi jest AERS (Adverse Event Reporting System). Agencja opublikowała listę nowych mo...