Władze Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjęły uchwałę, która zobowiązuje wszystkich wykładowców biorących udział w konferencjach i kongresach PTK do składania tzw. deklaracji o braku konfliktu interesów. To kolejny krok, który zbliża polsk...