Członkowie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych poinformowali 7 maja br., że wystąpią z oficjalnym pismem do ministra zdrowia w sprawie wydania rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady ora...