Wartość przesączania kłębuszkowego (glomerular filtration rate – GFR) jest jednym z podstawowych parametrów oceny funkcji nerek. W praktyce wartość GFR jest szacowana przy użyciu jednego z dostępnych wzorów – Cockrofta-Gaulta, MDRD (modification o...