Stosowanie probiotyków w zapobieganiu biegunce w czasie podawania antybiotykoterapii jest powszechną praktyką kliniczną. Dane naukowe przemawiające za takim postępowaniem są jednak relatywnie skąpe i dotyczą jedynie wybranych gatunków. W najnowszy...