Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako jedyna polska placówka został zaangażowany do międzynarodowych badań Reduce: „Ograniczenie ryzykowanych zachowań seksualnych i związanych z zażywaniem narkotyków prowadzących do zakażeń wirusem żó...