W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza, w sprawie odwołania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy opublikował na swojej stronie list ze spotkania poświęconego trudnej s...