Lekooporność Neisseria gonorrhoeae jest narastającym problemem, ograniczającym skuteczność standardowych terapii tej bakterii. Najczęściej rozwijana jest oporność przeciwko penicylinom, tetracyklinom oraz fluorochinolonom. Na łamach The Journal of...