U kobiet chorujących na mukowiscydozę stwierdza się obecność szczepów Pseudomonas aeruginosa o większej zjadliwości. Jest to związane z częstszym występowaniem konwersji do śluzowego fenotypu tych bakterii. W majowym wydaniu czasopisma The New En...