U znacznego odsetka pacjentów, którzy przebyli epizod żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, dochodzi do jej nawrotów. Przewlekłe przyjmowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych zmniejsza to ryzyko, lecz może być związane z większym prawdopodobieńst...