31 maja Europejska Agencja Leków (EMA) udostępniła stronę internetową, na której szczegółowo omawiane są potencjalne niepożądane działania stosowania leków, które zostały zatwierdzone i dopuszczone do sprzedaży na terenie Europejskiego Obszaru Gos...