Choć coraz więcej kobiet wybiera kierunki medyczne, w części specjalizacji, przede wszystkim zabiegowych, nadal zdecydowanie dominują mężczyźni. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest trudność pogodzenia pracy chirurga z macierzyństwem. W czas...